.
.

Innovatie 2020-2021

In Nederland is de vraag naar alternatieven voor aardgasgebruik groot. Het in 1 keer overstappen van een bestaande aardgasgestookte woning naar een 100% aardgasvrije woning is een spannende stap.

Om snelheid in de transitie te brengen hebben wij een consortium gevormd. Samen investeren wij in de ontwikkeling van een systeem dat eenvoudig van hybride naar 100% aardgasvrij om te bouwen is. De basis zal bestaan uit een nieuwe warmtepomp en hydromodule voor volledige binnen opstelling, innovatief luchtsysteem en een PCM radiator ombouw.

Met dit project wil het consortium de stap naar de investering van een aardgasvrij systeem snel en tegen geringe kosten. Wij spreken ook wel van de omgekeerde energietransitie:

Eerst de installatie van een hybride warmtepomp met direct een significant lager gasverbruik tot gevolg, daarna de gerichte bouwkundige aanpassingen (isolatie) om tot een aardgasvrije installatie te komen.

Het project heeft als doel om zowel de technologische ontwikkeling in gang te brengen als ook de klantreis te vereenvoudigen/ontzorgen (gebruikers te begeleiden bij de aanschaf en optimalisatie van het systeem). 


In het nieuws


Terug naar overzicht

14-11-2019

ISDE warmtepompen bestaande bouw blijft. Pelletkachels en biomassaketels vervallen

Huiseigenaren die investeren in apparatuur om hun woning duurzaam te verwarmen kunnen blijven rekenen op subsidie van de overheid. De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wordt verlengd tot 2030 en is onder meer van toepassing op een zonneboiler of een warmtepomp.

Versobering
Minister Wiebes maakte naast de verlenging ook bekend dat de ISDE-regeling vanaf 1 januari 2020 verandert. Er komt een versobering in de subsidiemogelijkheden.
De subsidie voor pelletkachels en biomassaketels voor bestaande woningen vervalt. Volgens de minister toont onderzoek aan dat deze apparaten weliswaar minder CO2 uitstoten, maar dat dit voordeel niet opweegt tegen de nadelen van de uitstoot van koolmonoxide, stikstof en fijnstof. Voor zonneboilers en warmtepompen blijft wel subsidie beschikbaar. Wil je nog gebruikmaken van de subsidieregeling voor een pelletkachel of biomassaketel, dan moeten zowel de aanschaf, de installatie als de aanvraag voor subsidie nog dit jaar worden ingediend (uiterlijk 31 december).
Voor nieuwbouwwoningen waarvoor de bouwvergunning op of na 1 juli 2018 is aangevraagd, geldt de ISDE-regeling niet meer. Deze woningen moeten bij de oplevering namelijk al voorzien zijn van een warmtesysteem dat zonder aardgas functioneert. Voor een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pelletkachel is daarom geen aparte subsidie meer beschikbaar.
Isolatiesubsidie
De bestaande isolatiesubsidie (subsidie energiebesparing eigen huis) zou eind 2020 stoppen, maar wordt nu verlengd en wordt vanaf 2021 opgenomen in de ISDE-regeling. De hoogte van de nieuwe subsidiepot is nu nog niet bekend.

Huiseigenaren moeten dergelijke apparatuur wel eerst kopen en laten installeren, pas daarna kan subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. In 2019 is hiervoor in totaal € 160 miljoen beschikbaar.
Bron vereniging eigenhuisTerug naar overzicht