.
.

Innovatie 2020-2021

In Nederland is de vraag naar alternatieven voor aardgasgebruik groot. Het in 1 keer overstappen van een bestaande aardgasgestookte woning naar een 100% aardgasvrije woning is een spannende stap.

Om snelheid in de transitie te brengen hebben wij een consortium gevormd. Samen investeren wij in de ontwikkeling van een systeem dat eenvoudig van hybride naar 100% aardgasvrij om te bouwen is. De basis zal bestaan uit een nieuwe warmtepomp en hydromodule voor volledige binnen opstelling, innovatief luchtsysteem en een PCM radiator ombouw.

Met dit project wil het consortium de stap naar de investering van een aardgasvrij systeem snel en tegen geringe kosten. Wij spreken ook wel van de omgekeerde energietransitie:

Eerst de installatie van een hybride warmtepomp met direct een significant lager gasverbruik tot gevolg, daarna de gerichte bouwkundige aanpassingen (isolatie) om tot een aardgasvrije installatie te komen.

Het project heeft als doel om zowel de technologische ontwikkeling in gang te brengen als ook de klantreis te vereenvoudigen/ontzorgen (gebruikers te begeleiden bij de aanschaf en optimalisatie van het systeem). 


In het nieuws


Terug naar overzicht

22-06-2019

Kwart van recent opgeleverde nieuwbouwwoningen heeft warmtepomp

Van de woningen die sinds 1 juli 2018 zijn gebouwd, is naar schatting een kwart voorzien van een warmtepomp. Dat lijkt op gespannen voet te staan met het ‘aardgasverbod’ dat sinds die datum van kracht is, maar voor veel woningen was al voor 1 juli vorig jaar een bouwvergunning afgegeven. Bovendien hebben gemeenten bij 1.200 woningen een ‘uitzonderingsregel’ toegepast.
Lange doorlooptijd bij bouwprojecten
Bouwprojecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Voor veel nieuwbouwwoningen die het afgelopen half jaar zijn opgeleverd, is al veel eerder een vergunning aangevraagd. Deze woningen vallen dus niet onder de genoemde wet en mogen op het gasnet zijn aangesloten. Daarnaast heeft de wetgever bedacht dat gemeenten een uitzondering op de wet kunnen maken. Bij ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ kan het college van B&W een uitzondering maken, zodat ook woningen met een vergunningaanvraag van na 1 juli 2018 op het gasnet kunnen worden aangesloten.

‘Zwaarwegende redenen’ voor uitzonderingsclausule
Onlangs ging minister Ollongren naar aanleiding van kamervragen van Daniel Koerhuis (VVD) en Erik Ronnes (CDA) in op dit onderwerp. Op de vraag hoeveel woningen inmiddels op basis van de Wet Voortgang Energietransitie aardgasvrij zijn opgeleverd, moet de minister het antwoord deels schuldig blijven. Exacte aantallen kan ze daarover niet geven, stelt ze in haar beantwoording, maar ze kan wel een beeld schetsen over de mate waarin gemeenten gebruik hebben gemaakt van de uitzonderingsclausule. Die blijkt sinds 1 juli 2018 door 24 gemeenten te zijn toegepast, waardoor in totaal 1.200 woningen alsnog een gasaansluiting hebben gekregen. Welke ‘zwaarwegende redenen’ daar precies aan ten grondslag lagen, kan Ollongren ook niet aangeven: de verantwoordelijkheid voor die afweging ligt bij de B&W’s van de betreffende gemeenten.
Inzet van warmtepompen
Tot slot was een van de andere vragen die aan de minister zijn gesteld welke alternatieven – zoals warmtepompen en pelletkachels – sinds 1 juli zijn ingezet bij gasvrije nieuwbouw, en in welke mate ze zijn toegepast. “Ik heb geen precies beeld van de toegepaste verwarmingsmethoden bij gebouwde woningen die aardgasvrij zijn gebouwd”, aldus Ollongren. “Er is geen registratie van opgeleverde woningen voorhanden om deze informatie uit af te leiden.”
Wel kan de minister naar eigen zeggen een inschatting van de verdeling tussen verwarmingssystemen in nieuwbouwwoningen geven, op basis van vergunningaanvragen en de gemiddelde tijd die verstrijkt tussen zo’n aanvraag en de daadwerkelijke bouw van een woning. Daarbij komt de minister op de volgende percentages per systeem:

Verwarmingssysteem en Percmentage toegepast nieuwbouw sinds 01/07/2018
HR-ketel 50 procent
Standalone warmtepomp 25 procent
Hybride warmtepomp 10 procent
Externe warmtelevering 15 procent
Biomassa (zoals pelletkachel) 0,3 procentTerug naar overzicht