.
.

Innovatie 2020-2021

In Nederland is de vraag naar alternatieven voor aardgasgebruik groot. Het in 1 keer overstappen van een bestaande aardgasgestookte woning naar een 100% aardgasvrije woning is een spannende stap.

Om snelheid in de transitie te brengen hebben wij een consortium gevormd. Samen investeren wij in de ontwikkeling van een systeem dat eenvoudig van hybride naar 100% aardgasvrij om te bouwen is. De basis zal bestaan uit een nieuwe warmtepomp en hydromodule voor volledige binnen opstelling, innovatief luchtsysteem en een PCM radiator ombouw.

Met dit project wil het consortium de stap naar de investering van een aardgasvrij systeem snel en tegen geringe kosten. Wij spreken ook wel van de omgekeerde energietransitie:

Eerst de installatie van een hybride warmtepomp met direct een significant lager gasverbruik tot gevolg, daarna de gerichte bouwkundige aanpassingen (isolatie) om tot een aardgasvrije installatie te komen.

Het project heeft als doel om zowel de technologische ontwikkeling in gang te brengen als ook de klantreis te vereenvoudigen/ontzorgen (gebruikers te begeleiden bij de aanschaf en optimalisatie van het systeem). 


In het nieuws


Terug naar overzicht

16-01-2019

Gouda 10 jaar eerder van het gas af

Gouda – Het ontkoppelen van gas op nationaal niveau zorgt voor heel wat reuring. Nadat er aan een aantal tafels langdurig is gepolderd en twee partijen zijn afgehaakt, ligt er toch een concept in de schoot van de regering. Dit pasgeboren boekwerk ligt gelijk zwaar op de maag van onze regeerders en ingewijden menen dat beslissingen wel over de verkiezingen heen getild zullen worden. Intussen jaagt de meest groene VVD coryfee, samen met zijn rood-groene PvdA prominent, de bevolking de stuipen op het lijf. Met het grootste gemak geven ze aan dat investeringen om gasloos verder te leven door besparingen worden gecompenseerd. Hoe gelukkig kunnen we daarvan worden maar waarschijnlijk niet langer dan het moment waarop de regering gesproken heeft. Intussen zitten de gemeenten niet stil want zoals zo vaak mogen zij het centrale beleid uit gaan voeren.


Op dus naar de direct betrokkenen bij de gemeente bij het gasloos maken in Gouda
Uiteraard was men bereid om de stand van zaken uit de doeken te doen. Zo gaat men gemeenteraadsbreed werken onder de noemer “Samen maken we de stad”. Voor de energietransitie in Gouda zal een plan worden uitgewerkt met daarin de volgorde per wijk en wanneer men van het gas zal worden losgekoppeld. Dit vergt twee jaar tijd en langer mag ook niet, want in het landelijk concept staat dat alle gemeenten in 2021 hun plannen bekend moeten maken. Ook zal de gemeente daarin aangeven op welke manier men z’n huis kan gaan verwarmen en dit onder de naam “Transitievisie Warmte”. Parallel met dit plan stelt de gemeente, samen met de inwoners en ondernemers, een plan van aanpak op voor de eerste wijken; hoe de transitie het beste uitgevoerd kan worden en kan passen in de betreffende wijk. Het is voor gemeente ambtenaren te hopen dat “Den Haag” niet te lang bezig zal zijn met beslissingen nemen aan de hand van het concept plan. Anders zal de locale voortgang al gelijk worden afgeremd.


Gouda wil wel tempo maken met het verbannen van gas
“Stoppen met aardgas is geen keus” is het standpunt van de gemeente. Hiermee lijkt elk voortschrijdend inzicht uitgebannen. In 2050 gebruikt iedereen in Nederland een alternatieve energiebron voor koken, heet water en verwarming. Gouda gaat echter nog wat verder. Zij zeggen de ambitie te hebben om al in 2040 klaar te willen zijn met de transitie. Om een idee te geven, het gaat wel om 32.758 bestaande woningen en slechts 8% daarvan is vanaf 2000 gebouwd. En hoe ouder de woningen hoe meer werk de transitie met zich meebrengt. Gouda loopt daarmee op de troepen vooruit. Vooral omdat nog niet bekend is wat “den Haag” uit de grote hoed gaat toveren. Als het gedachtegoed van de regering net zo makkelijk over de schutting naar de gemeenten wordt gegooid als bij de zorgtaken, staat ons nog wat te wachten.

Wat kan de gemeente Gouda de inwoners nu al bieden voor alternatieve energie?
Dat is nu nog niet duidelijk. Dit wordt onderzocht bij het opstellen van de “Transitievisie Warmte”. Gouda geeft vooralsnog het advies om alvast zo goed mogelijk te isoleren en als het even kan zonnepanelen aan te brengen. Daarbij wordt gezegd dat mensen door het aanbrengen van isolatie geen spijt zullen krijgen, wat er ook in de “Transitievisie Warmte” komt te staan. In de regel levert dit immers gelijk al een lagere energierekening op. Men verwijst verder naar www.duurzaambouwloket.nl voor opties en aanbieders. Toch past hier een kanttekening bij. Op de vraag of er al aan een kostenbijdrage door de gemeente, provincie of rijk beschikbaar komt, geeft Gouda aan dat het nog te vroeg is om hier wat over te zeggen. Het zou dus kunnen zijn dat degenen die -voor zover mogelijk- gelijk al aan de slag willen gaan, te maken krijgen met een zo genaamde remmende voorsprong. Op www.duurzaambouwloket.nl zijn de huidige leningen en subsidiemogelijkheden te vinden, maar voor het zelfde geld worden deze na besluitvorming door de regering overruled. Overigens is de gemeente niet zuinig met informatie want er bestaat ook nog een website met de naam www.maakgoudaduurzaam.nl
Gouda heeft een campagne in voorbereiding die er op gericht is wat inwoners nu als voorbereiding kunnen doen. Naar verluid zal deze campagne in het voorjaar van 2019 van start gaan.

Mag de gemeente op stoom liggen, dat geldt niet voor burgers en bedrijven
Diverse opiniepeilingen geven aan dat meer dan 65% van de Nederlandse ingezetenen de noodzaak inziet dat er handelend moet worden opgetreden om het broeikaseffect terug te dringen. De zorgen over de consequenties zijn echter levensgroot. De haalbaarheid van de straks aangedragen oplossingen, het gemak waarmee het eerder genoemde duo een kostenneutrale operatie predikt en de lastenverdeling tussen de meest vervuilende industrieën en de energiebesparende burger. De gemeente adviseert om alvast zoveel mogelijk te isoleren en dat wordt ook ondersteund David Smulders, hoogleraar Energy Technology bij de TU in Eindhoven. Maar wie weet zijn de huidige subsidies bij isolatie lager dan wat er uit de hoge hoed van de regering komt? De belasting op gas wordt structureel verhoogd om deze energiebron zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Iedereen die echter al uitgebreid geïsoleerd heeft, gebruikt al minder energie maar krijgt toch als straf een hogere rekening. Grootverbruikers daarentegen betalen een lagere prijs, terwijl die de grootste vervuilers zijn. Ook hierdoor ontstaat onbehagen. En draagvlak voor de hele transitie is juist hard nodig. Bron www.degouda.nlTerug naar overzicht