.
.

Innovatie 2020-2021

In Nederland is de vraag naar alternatieven voor aardgasgebruik groot. Het in 1 keer overstappen van een bestaande aardgasgestookte woning naar een 100% aardgasvrije woning is een spannende stap.

Om snelheid in de transitie te brengen hebben wij een consortium gevormd. Samen investeren wij in de ontwikkeling van een systeem dat eenvoudig van hybride naar 100% aardgasvrij om te bouwen is. De basis zal bestaan uit een nieuwe warmtepomp en hydromodule voor volledige binnen opstelling, innovatief luchtsysteem en een PCM radiator ombouw.

Met dit project wil het consortium de stap naar de investering van een aardgasvrij systeem snel en tegen geringe kosten. Wij spreken ook wel van de omgekeerde energietransitie:

Eerst de installatie van een hybride warmtepomp met direct een significant lager gasverbruik tot gevolg, daarna de gerichte bouwkundige aanpassingen (isolatie) om tot een aardgasvrije installatie te komen.

Het project heeft als doel om zowel de technologische ontwikkeling in gang te brengen als ook de klantreis te vereenvoudigen/ontzorgen (gebruikers te begeleiden bij de aanschaf en optimalisatie van het systeem). 


In het nieuws


Terug naar overzicht

09-09-2018

Gemeenten houden met strakke hand vast aan aardgasverbod

Sinds 1 juni van dit jaar geldt in Nederland een aardgas-aansluitverbod voor nieuwbouwwoningen. Na druk uit de bouwwereld is dit verbod van een ‘nooduitgang’ voorzien: gemeenten kunnen in uitzonderingssituaties alsnog een gasaansluiting toestaan. Uit onderzoek van bouwnieuwsplatform Cobouw blijkt dat gemeenten nauwelijks gebruikmaken van die mogelijkheid.

‘Gemeenten houden met strakke hand vast aan aardgasverbod’
Uit een rondgang van Cobouw, dat ook het gasregister heeft geraadpleegd, is de uitzonderingsregel tot nu toe alleen gebruikt voor particuliere bouwers. Dat betekent dat de lobby van bouwers en projectontwikkelaars voor een uitzonderingsregeling nog geen vruchten heeft afgeworpen, zo stelt Cobouw.

Uitzondering in vier gemeenten
In het gasregister (waarin gemeenten het gebruik van de uitzonderingsregel moeten aangeven) zijn tot nu toe pas vier gemeenten terug te vinden die een uitzondering hebben toegestaan: Heerhugowaard, Laarbeek, Landerd en Hardenberg. In bijna alle gevallen gaat het daarbij om particuliere bouw. Navraag leert dat het bijvoorbeeld in Heerhugowaard gaat om 27 woningen van particulieren. “We vonden het oneerlijk voor huizenbezitters die al jaren bezig zijn met hun woning en die alleen nog een vergunning moesten aanvragen, te zeggen: ooh ja, u moet ook nog gasloos en daarom komt er nog eens 25.000 euro extra bij”, vertelt persvoorlichter Henk Banga tegenover Cobouw.

‘Flinke extra kosten’
Een van de weinige niet-particuliere woningeigenaren waarvoor een uitzondering is gemaakt, is projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis. Hierbij gaat het om een project dat net voor de nieuwe regeling inging bouwrijp was gemaakt en waarvoor de komende maanden vergunningen worden ingediend. Wouter van Drie, coördinator gebiedsontwikkeling van Roosdom Tijhuis, verwacht dat de aardgas-aansluitplicht ook bij andere projecten een probleem wordt: “De overgang naar gasloos bouwen brengt (…) flinke extra kosten met zich mee, en die moeten we straks doorberekenen in de huizenprijzen. Maar niet overal kan dat, want voor sommige woningen hebben we vaste prijsafspraken staan”.

Najaarspiek van aanvragen?
Bouwers kunnen nog tot het einde van dit jaar een beroep doen op de uitzonderingsregel. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle projecten, ook die waarbij bouwers in de knel komen of hoge extra kosten moeten doorberekenen, gasloos worden opgeleverd. Volgens Cobouw bestaat de kans dat er momenteel nog sprake is van een ‘stilte voor de storm’. De kans bestaat dat veel bouwpartijen nog even afwachten, maar in de loop van december ineens voor veel projecten een uitzonderingsvoorstel indienen. Dat wordt deels bevestigd door een woordvoerder van de Vereniging Voor Nederlandse Gemeenten (VNG): “In de zomerperiode zijn er in de meeste gemeenten geen B&W-besluiten meer genomen, dus die zitten er straks nog wel aan te komen.” Toch verwacht ze niet dat dit een enorme stroom aan uitzonderingen oplevert: “Gemeenten zijn (…) ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Dit betekent dat gemeenten alleen maar tegen projectontwikkelaars zeggen: jullie móeten toch”.Terug naar overzicht