.
.

Innovatie 2020-2021

In Nederland is de vraag naar alternatieven voor aardgasgebruik groot. Het in 1 keer overstappen van een bestaande aardgasgestookte woning naar een 100% aardgasvrije woning is een spannende stap.

Om snelheid in de transitie te brengen hebben wij een consortium gevormd. Samen investeren wij in de ontwikkeling van een systeem dat eenvoudig van hybride naar 100% aardgasvrij om te bouwen is. De basis zal bestaan uit een nieuwe warmtepomp en hydromodule voor volledige binnen opstelling, innovatief luchtsysteem en een PCM radiator ombouw.

Met dit project wil het consortium de stap naar de investering van een aardgasvrij systeem snel en tegen geringe kosten. Wij spreken ook wel van de omgekeerde energietransitie:

Eerst de installatie van een hybride warmtepomp met direct een significant lager gasverbruik tot gevolg, daarna de gerichte bouwkundige aanpassingen (isolatie) om tot een aardgasvrije installatie te komen.

Het project heeft als doel om zowel de technologische ontwikkeling in gang te brengen als ook de klantreis te vereenvoudigen/ontzorgen (gebruikers te begeleiden bij de aanschaf en optimalisatie van het systeem). 


In het nieuws


Terug naar overzicht

25-06-2018

Nieuwe rijwoningen nog massaal aan het aardgas (gemiste kans)

Het besluit van Minister Wiebes om de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen te schrappen, roept een sterke contrareactie op vanuit de bouwsector. Dat stellen onderzoekers van Bouwtrend. Hun onderzoeker toont aan dat nieuwe rijwoningen nog massaal worden voorzien van een gasketel voordat het verbod hierop vanaf 1 juli in werking treedt. Dat blijkt uit analyse van de energieprestatieberekeningen uit 2018 voor meer dan 13.000 nieuwe rijwoningen.

Even toeslaan nu het nog kan. Dat lijkt de reactie te zijn van projectontwikkelaars van nieuwbouw rijtwoningen. Het is vooral het omzeilen van de kostenverhoging die ertoe leidt dat bouwplannen met een gasaansluiting nog snel in de vergunningsprocedure worden gebracht. In de maanden januari en februari van dit jaar werd er voor 2.800 rijwoningen een energieprestatieberekening voor de vergunningsaanvraag opgesteld. Hiervan was minder dan de helft voorzien van een gasaansluiting. Voor de maanden maart, april en mei lijkt het al niet veel anders te gaan. Uit de aanvragen blijkt dat 62,8 procent van de ruim 8.200 nieuwe rijwoningen nog geheel of gedeeltelijk worden verwarmd met een gasketel. Deze trend zet zich volgens onderzoeksbureau Bouwtrend ook door in de eerste twee weken van juni.

Kostenverhoging
In april deed de bouwsector nog het dringende verzoek aan de Ministers Wiebes en Ollongren om de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2019. Naar het oordeel van het Lente-akkoord leidt het overhaaste verbod ertoe dat veel bouwplannen die nu in de ontwerpfase zitten ingrijpend gewijzigd moeten worden. Dit vergt een langere ontwerptijd en heeft bovendien een aanzienlijke kostenverzwaring tot gevolg, waardoor bouwplannen mogelijk financieel onhaalbaar worden. De meerkosten om gasloos te verwarmen kunnen namelijk oplopen tot meer dan 10.000 euro per woning.

Deze extreme stijging van het aantal nog nieuw te bouwen woningen met een gasaansluiting doet zich alleen voor bij de rijwoningen. Bij appartementen en vrijstaande woningen is deze trend niet waarneembaar. Hier zijn een aantal logische verklaringen voor te geven. Zo worden veel appartementencomplexen gebouwd voor de sociale huursector. Corporaties willen met het oog op de toekomst geen gasaansluiting in hun nieuwbouwappartementen. Vrijstaande woningen worden daarentegen vaak ontwikkeld vanuit particulier opdrachtgeverschap. Veel particuliere opdrachtgevers kiezen bewust voor duurzame verwarmingsvoorzieningen.

Minder inspraak
In tegenstelling tot de vrijstaande sector worden rijwoningen doorgaans projectmatig ontwikkeld door projectontwikkelaars of aannemersbedrijven. De toekomstige eigenaar heeft daar veel minder inspraak in de keuze voor het verwarmingssysteem. Omdat het ontwerp en de verkoopprijs van een rijwoning al in een vroegtijdig stadium zijn vastgesteld kunnen de extra kosten voor een gasloze installatie minder makkelijk worden doorberekend aan de toekomstige eigenaar, aldus de rapporteurs.
Bron: https://www.installatieprofs.nlTerug naar overzicht