.
.


Nieuws


Terug naar overzicht

05-07-2018

Warmtepomp en geluid van de buiten-unit?

Minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vragen van de Kamerleden Ronnes en Agnes Mulder (CDA) beantwoord over geluid van warmtepompen en airco’s voor omwonenden.

Het geluid dat warmtepompen en airco’s produceren verschilt afhankelijk van de toegepaste installatie. Het geluidsvermogensniveau varieert van 38 decibel (dB) bij een nominale warmteafgifte ≤ 6 kW tot meer dan 70 dB bij een nominale warmteafgifte van meer dan 12 kW.

De geluidbelasting die iemand van die installatie ontvangt is afhankelijk van de afstand tot het apparaat, stelt Kasja Ollongren.

Bouwbesluit en bescherming omwonenden
Aan het geluid van warmtepompen en airco’s worden in het Bouwbesluit 2012 geen regels gesteld ter bescherming van omwonenden. Maar daar wil de minister wel wat aan gaan doen.

Ollongren: “Ik ben voornemens om hiervoor wel eisen op te nemen in het Bouwbesluit 2012 tegelijkertijd met de eisen in het Bouwbesluit 2012 voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).”

Deze geluidseisen gelden voor nieuw te plaatsen installaties en zullen ook betrekking hebben op bestaande gebouwen die worden verduurzaamd.

Vervolg in Tweede Kamer
De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2018 nader geïnformeerd. Tot deze aanpassing van het Bouwbesluit 2012 kunnen afzonderlijke gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels hiervoor opnemen.
Bron: Vakblad voor warmtepompenTerug naar overzicht