.
.

Nederland staat in de steigers

Nederland is aan het verduurzamen, dit sluit geheel aan op het akkoord van Parijs (klimaatakkoord) om de opwarming van de aarde te beteugelen. In het akkoord staat de bovengrens van 2 graden opwarming maar beter is 1,5 graad. Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot. Het gevolg is de energietransitie en de komst van de warmtepomp. Deze is gunstig en veilig te financieren via 


Nieuws


Terug naar overzicht

28-06-2018

41 gemeenten willen van het aardgas af

Zeker 41 gemeenten willen de komende jaren al beginnen met het afkoppelen van bestaande woningen van het aardgas. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van de coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Het gaat om tienduizenden woningen in ruim 70 wijken.

Het kabinet wil dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt. Daarvoor moeten niet alleen nieuwe woningen aardgasvrij zijn, maar ook bestaande huur- en koopwoningen van het gas worden afgekoppeld. Gemeenten krijgen daar een belangrijke rol bij.

De NOS analyseerde daarom 278 coalitieakkoorden die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. In een derde van de gemeenten lijkt de ambitie om Nederland aardgasloos te maken compleet aan de lokale politici te zijn voorbij gegaan: ze reppen er met geen woord over in hun coalitieakkoord. In 144 coalitieakkoorden (52 procent) is het wel een thema, maar ontbreken concrete plannen om bestaande woningen te ontkoppelen.

Richard de Mos
In de 41 overige gemeenten (15 procent) zijn er dus wel concrete plannen. De gemeente Den Haag heeft de grootste ambities. In het coalitieakkoord dat mede is opgesteld door Richard de Mos, bekend van zijn klimaatsceptische bijdragen als Kamerlid, schrijven de partijen dat ze de komende periode "25.000 tot 30.000 bestaande woningen (nagenoeg) van het gas af" willen krijgen.

Ter vergelijking: het kabinet wil voor het einde van deze kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen in heel Nederland gasvrij maken. De gemeente Den Haag wil daar dus een fors deel van voor zijn rekening nemen.
Bron NOS.nlTerug naar overzicht