.
.


Nieuws


Terug naar overzicht

17-08-2018

‘Volgend jaar 90 procent van de nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting’

Heijmans presenteerde woensdag de halfjaarcijfers en verwacht op basis daarvan 2018 met winst af te sluiten. Ook verwacht de bouwer volgend jaar 90 procent van de nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting te realiseren.
Daarover berichten onder andere Trouw en Cobouw, die bij de halfjaarpresentatie aanwezig waren.

Schrappen gasaansluiting uit bestaande vergunningen
Liander wil in gesprek met gemeenten, bouwers en projectontwikkelaars over de mogelijkheden om nieuwbouwprojecten met vergunning voor nieuwbouw met aardgas, toch gasloos te realiseren. De netbeheerder biedt projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien.

Nieuwbouw zonder gasaansluiting
Vorig jaar meldde Ballast Nedam Development al dat het nieuwe woningen niet meer gaat voorzien van een gasaansluiting. Met het besluit geeft het bedrijf invulling aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn. Tegelijkertijd sluit het aan bij de Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties die het bedrijf heeft getekend.

Hoe de bouwsector verduurzaming kan versnellen
In een eerder interview met DuurzaamBedrijfsleven stelde directeur Onno Dwars van Ballast Nedam Development dat hij hoopt verduurzaming te versnellen. “Als we eenmaal de mindset hebben veranderd, dan kan de sector grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid en zo de positieve impact gaat maximaliseren.”Terug naar overzicht